Yanıtla: Orka SQL İnternet Aksiyonları Geliştirme Notları

  Rahmi İNEVİ
  Yönetici
   Version: v2.0098-102
   Tarih    : 06/11/2018 – 11:30
   Zorunlu: HAYIR 
     * Defter Beyanda Basit Usul Mükelleflerinde “Hizmet Stok Açma” konusunda çözümlendi.
    * GIB/SGK/İşKur Şifreleme yapısında ki değişiklikle ilgili çalışmalar yapıldı.
    * Şifreleme yapısı sonrasında E-Beyanname Yöneticisinde GIB/SGK İndirme konusunda sorun çözümlendi.
    * e-Beyanname yöneticisinde Eski Beyannameler gelmiyordu, çözümlendi.
   Version: v2.0103-105
   Tarih    : 07/11/2018 – 07:55
   Zorunlu: HAYIR  
   * Defter Beyan ekranı açılmıyordu, düzeltildi.
    * e-Tebligat indirmede Gelir idaresi yapısında ki değişikliğe uyum çalışması yapıldı.
   Version: v2.0106
   Tarih    : 08/11/2018 – 11:55
   Zorunlu: HAYIR 
   * Gelir İdaresi Vergi Levhası indirme yapısında değişikliğe gitti, uyum çalışması yapıldı.
   Version: v2.0107-109
   Tarih    : 30/11/2018 – 10:08
   Zorunlu: EVET
   * Personel Giriş/Çıkış kontrolünde iyileştirmeler yapıldı.
    * e-Tebligat indirmede sorun vardı, düzeltildi.
    * E-Vizite Sorgulama bölümünde iyileştirmeler yapıldı.
    * Defter Beyan gönderiminde Diğer Belge türü ile ilgili Cari Bilgilerinin zorunluluğunun kaldırılması konusunda değişiklik yapıldı.
   * Eski Vergi Dairesi ekrandan kaldırıldı.
   * Defter Beyanda Bordro Bilgilerinin gönderiminde Personel bazlı gönderim konusunda çalışma yapıldı.
   Bordro bilgileri Brüt,İşsizlik,Stopaj vs. Personel bazlı olarak muhtasar koduna göre gönderilecektir.
   Version: v2.0110
   Tarih    : 03/12/2018 – 10:10
   Zorunlu: EVET
   * SGK’nın Hizmet Bildirgesi ve Tahakkuk İndirme bölümüyle ilgili yapmış olduğu değişikliğe uyum çalışması yapıldı.
    * Anadolu Hayat Emeklilik – Otomatik gönderim API Entegrasyonu yapıldı.
   * Defter Beyanda Muhtasarlı Bordro bilgilerinde fiş tarihi hatalı idi, düzeltildi.
   Version: v2.0111
   Tarih    : 04/12/2018 – 08:45
   Zorunlu: EVET
   * SGK’nın Hizmet Bildirgesi ve Tahakkuk İndirme konusuyla ilgili Performans çalışmaları yapıldı.
   Sayfa değiştirmeye gerek kalmaksızın 1 yılı hızlıca indirebileceksiniz.
   * Hizmet Bildirgesi indirme işleminde eksik indirme düzeltildi.

    

   Version: v2.0115
   Tarih    : 20/12/2018 – 11:45
   Zorunlu: EVET
   * Bileşen güncellemesi yapıldı. (17.2 -> 18.2.4)
    * Defter Beyanda Bordro bilgilerinin getirilmesinde Entegre edilip, edilmediğinin dikkate alınması sağlandı.
   * Defter Beyanda Bordro bilgilerinde “Teşvik tutarlarının” getirilmesi sağlandı.
   * Defter Beyanda KDV Mükellefi olmayan Mükelleflerde gelen gelen uyarı ile ilgili çalışma yapıldı.
   Version: v2.0116-21
   Tarih    : 04/01/2019 – 07:55
   Zorunlu: EVET
   * Defter Beyan Sisteminde ki değişikliğe uyarlama yapıldı.
   * SGK Hizmet Belgesi ve Beyanname İndirme konusunda performans iyileştirmeleri yapıldı.
   Version: v2.0125
   Tarih    : 17/01/2019 – 16:00
   Zorunlu: EVET
   * Defter Beyan Sisteminde ki Defter Değişimi, Varsayılan atama konusunda çalışma yapıldı.
   Version: v2.0126
   Tarih    : 18/01/2019 – 16:00
   Zorunlu: EVET

   * Defter Beyan Sisteminde ki defter değişiminde Token sorunu ile ilgili çalışma yapıldı.

    

   Version: v2.0127-28
   Tarih    : 23/01/2019 – 09:00
   Zorunlu: EVET

   * EBeyanname Yöneticisinde “SMMM Seçimsiz”  geliyordu, düzeltildi.
    * Yabancı uyruklu Personel girişi ile ilgili çalışma yapıldı.
   Version: v2.0129
   Tarih    : 24/01/2019 – 12:10
   Zorunlu: EVET
     * Defter Beyanda Sisteminde GIB tarafında ki Dönem değiştirme sorununu çözümlendi.
   Version: v2.0130
   Tarih    : 28/01/2019 – 10:20
   Zorunlu: EVET
   * e-Beyanname Yöneticisinde performans çalışması yapıldı.
    * Beyanname indirme işleminde sonra ki sayfalar dikkate alındı.
   Version: v2.0131
   Tarih    : 12/02/2019 – 09:10
   Zorunlu: EVET
     * Defter Beyan gönderimi ile ilgili uyarlamalar yapıldı.
     – Gelir SGK  Teşvik gönderimi uyarlandı.
     – Dönem başı Stok ve Dönem Sonu Stok gönderimi uyarlandı.
    * Anadolu Hayat BES Entegrasyonu konusunda iyileştirme yapıldı.
    * Beyanname İndirme konusunda iyileştirme yapıldı.
   Version: v2.0132
   Tarih    : 12/02/2019 – 11:00
   Zorunlu: EVET
   * Defter Beyanda İşletme gönderiminde “Faaliyet Geliri” seçeneğinden otomatik stok kodu bulması sorunu giderildi.
   * Defter Beyanda %0’lı Satışların otomatik olarak Özel Matrah olarak getirilmesi sağlandı.
   Version: v2.0133
   Tarih    : 15/02/2019 – 11:10
   Zorunlu: EVET
    * Demirbaş Alışının Defter Beyana gönderimi konusunda DBS Sistemiyle uyum çalışması yapıldı.
   * Defter Beyanda Basit usul hizmet/ticari mal stoklarının otomatik gelmesi sağlandı.
   Version: v2.0134
   Tarih    : 20/02/2019 – 10:20
   Zorunlu: EVET
    * DBS’de Belge tipleri ve İşlem türlerine göre çalışmalar yapıldı.
   * DBS’de “Sabit Kıymet” bölümü ile ilgili çalışma yapıldı.
   * DBS’de Cari açma konusunda Kısıtlamalar ve kontroller düzenlendi.
   * DBS’de Dönem başı stok birleştirerek gönderilmesi sağlandı.
   * DBS’de SGK Teşviğin SMMM ve İşletmeye göre Kodlarının kontrolü sağlandı.
   * DBS’de İşlem Türleri güncellendi.
   * DBS’de %0’lı Satışlarda Hesap tanımında “Defter Beyan Kodu” varsa alınması yoksa, Diğer Özel Matraha atılması sağlandı.
   Version: v2.0135
   Tarih    : 20/02/2019 – 15:00
   Zorunlu: EVET
    
   * DBS’de Satış ve Alış İadelerinin otomatik olarak İşlem kodlarının bulunması sağlandı.
   * DBS’de Satış İadelerinde “Diğer İşlemler: 504” otomatik olarak gönderilmesi sağlandı.
   Version: v2.0136
   Tarih    : 21/02/2019 – 16:40
   Zorunlu: EVET
   * DBS’de Toplu İşlem atamasında Kayıt Türü’nün güncellenmeme sorunu giderildi.
   * DBS’de Belge Türü atamalarına müdehale edildi.
   * DBS’de Yolcu Taşıma Bileti ve e-Müstahsil Makbuzu belge türleri eklendi. (OrkaSQL Güncellemesi yapılacak)
   Version: v2.0137
   Tarih    : 22/02/2019 – 17:00
   Zorunlu: EVET
    * DBS’de Giriş sağlanan Mükellef bilgisinin daha görünür duruma getirilmesi sağlandı.
   * DBS’de SGK İşveren Teşviğinin otomatik olarak getirilmesi devre dışı bırakıldı.
   * DBS’de Demirbaş devri seçiminde Demirbaş türü seçimi için listesi Defter türüne göre gelmesi sağlandı.
   * DBS’de Sabit Kıymet Devirlerinin gönderimi sağlandı.
   demirbas_kayitlari_gonder.gif (1042×532)
   Version: v2.0138
   Tarih    : 26/02/2019 – 17:00
   Zorunlu: EVET
   * DBS’de Sabit Kıymet Satışlarının gönderilmesi sağlandı.
   * DBS’de Demirbaş modülünden gönderilen kayıtlarda DBS Demirbaş Kodunun dikkate alınması sağlandı.
   * DBS’de Gönderilen Mükellefin Vergi Numarasının birebir eşleşmeden gönderimi engellendi.
   * DBS’de Kredi Kartı tutarlarının gönderiminde Matrah yuvarlama farkı ile ilgili çalışma yapıldı.
   * DBS’de E-Belgelerin SeriNo bölümünü gönderiminde ki aksaklık giderildi.
   * DBS’de Sabit Kıymet Devir ekranında görüntülenme sorunu giderildi.
   Version: v2.0139
   Tarih    : 28/02/2019 – 09:00
   Zorunlu: EVET
   * DBS’nin Beyanname Gönderim yapısında ki değişikliğe uyum çalışması yapıldı.
   * DBS’de Demirbaş devirlerinin gönderiminde DOS’tan gelen Demirbaş koduyla ilgili çalışma yapıldı.
   * DBS’e Beyanname Gönderimi yaparken Portaldan çıkma zorunluluğu kaldırıldı.
   Version: v2.0140-141
   Tarih    : 05/03/2019 – 19:40
   Zorunlu: EVET
   * Interaktif Vergi Dairesine girişte kullanılan yöntem GIB tarafında değişmiş. Uyum çalışması yapıldı.
   * DBS Muhtasar gönderimi konusunda değişiklik yapıldı.
   * DBS’de Demirbaşa ait amortisman grup kodunun kontrolü sağlandı.
   Version: v2.0142
   Tarih    : 08/03/2019 – 08:30
   Zorunlu: EVET
   * DBS Demirbaş Devirleri gönderiminde değişikliğe uyum çalışması yapıldı.
   Version: v2.0143-4
   Tarih    :12/03/2019 – 16:30
   Zorunlu: EVET
   * DBS Portalına Muhtasar gönderimi sorunu giderildi.
   Version: v2.0146
   Tarih    :14/03/2019 – 10:00
   Zorunlu: EVET
   * Defter Beyan Tam İstisna kayıtlarının gönderimi sağlandı.
   * Defter Beyanda kontrol mekanizmasında iyileştirmeler yapıldı.
   Version: v2.0147-48
   Tarih    :19/03/2019 – 15:10
   Zorunlu: EVET
    * Özel Matrahların gönderilmesi ile ilgili DBS yapı değişikliğine uyum çalışması yapıldı.
   * Defter Beyanda Demirbaşların gönderimi konusunda iyileştirmeler yapıldı.
   dbs_demirbas_uyarilari.gif (1033×494)
   Version: v2.0149
   Tarih    :22/03/2019 – 17:15
   Zorunlu: EVET
    * Defter Beyanda Tam İstisnada Kdv Oranın gönderimini zorunlu idi, uyum sağlandı.
   * Defter Beyanda Yolcu taşıma belgesi ile ilgili çalışma (Orka SQL güncellemesi gelecek)
   * DBS Basit Usul Defterinin kayıtları gönderiminde Stopaj bilgisinin gönderimi yapılmaması gerekiyor, uyum sağlandı.
   Version: v2.0150
   Tarih    :25/03/2019 – 10:40
   Zorunlu: EVET
    * E-Beyanname Yöneticisinde DBS aracılığı ile gönderilmiş beyannamelerin indirilmemesi aksaklığı giderildi.
   * DBS Beyannamelerinin 1001E – 1001E_01 Gönderilmeyen beyannamelerde dikkate alınması sağlandı.
   0
   0