Yanıtla: OrkaWEB İnsan Kaynakları Geliştirme Notları

Forumlar Orka Windows SQL Ücret Bordrosu – WEB İK OrkaWEB İnsan Kaynakları Geliştirme Notları Yanıtla: OrkaWEB İnsan Kaynakları Geliştirme Notları

  Rahmi İNEVİ
  Üye

  Lisans No: 1

  Version: v1.011
  Tarih    :25/04/2019 – 13:30
  * Web İK üzerinden Puantaj ve Mesai girişi yapabilme imkanı getirildi.
  * WEB İK Personel Listesi ekranında yetkilendirmeler eklendi.
  * Web İK üzerinde Puantaj Girişi kısıtlamalar eklendi.
  0
  0