Yanıtla: ''sabit kıymet adı boş olamaz'' hatası

Orka Windows SQL Demirbaş,Sabit Kıymet,Amortisman Sistemi ''sabit kıymet adı boş olamaz'' hatası Yanıtla: ''sabit kıymet adı boş olamaz'' hatası