Yanıtla: DEFTER BEYAN DA ÖZEL MALİYET

  Anonim
   tek kayıt demirbaş gibi kayıt oluşturup amortisman yoluyla itfa edebilirsiniz
   0
   0