Yanıtla: OrkaWEB İnsan Kaynakları Geliştirme Notları

Forumlar Orka Windows SQL Ücret Bordrosu – WEB İK OrkaWEB İnsan Kaynakları Geliştirme Notları Yanıtla: OrkaWEB İnsan Kaynakları Geliştirme Notları

  Rahmi İNEVİ
  ORKA DESTEK

  Lisans No: 1

  Version: v1.021
  Tarih    :30/07/2019 – 17:00
  * WEB İK’da Kullanıcı yönetiminde Oturum açan Kullanıcı Rolünün diğer Roller üzerinde ki yetkilerinin tanımlanabilme imkanı getirildi.
  yetki_atamasi_1
  yetki_atamasi_2