Yanıtla: Orka SQL İnternet Aksiyonları Geliştirme Notları

  Rahmi İNEVİ
  Yönetici
   Version: v2.0184
   Tarih    :27/01/2020 – 14:30
   Zorunlu: EVET 

   * İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılmadan E-Arşiv Faturalarının listelenmesi listesinin alınması sağlandı.
     (Portalda ki 7 günlük kısıtlama dikkate alınmadan getiriliyor.)
   * İnteraktif Vergi Dairesi sitesinde ki e-Arşiv Faturalarının aktarılarak, Muhasebeleştirilmesi sağlandı.
   Muhasebeleştirme yapılabilinmesi için Stoksuz Transfer Modülünü satın almanız gerekiyor.
   anaekran
   earsiv_fatura_liste
   0
   0