Yanıtla: Muhtasar Hizmet Bildirimi Hakkında

Forumlar Orka Windows SQL Ücret Bordrosu – WEB İK Muhtasar Hizmet Bildirimi Hakkında Yanıtla: Muhtasar Hizmet Bildirimi Hakkında

  Adem Yeşilyurt
  Üye

  Lisans No: 063

  <h4>E-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi Gönderme</h4>
  Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak
  alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
  Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1/1/2020 tarihinden
  itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm
  ülke çapında geçilmiş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan
  kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı
  “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Ocak
  ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi
  alınmayacaktır.
  İşyerinizin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu
  idarelerinden biri olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet
  belgesi gönderemiyor iseniz tescil bilgilerinizin güncellenmesi amacıyla
  işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
  merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.
  Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi
  gönderecek işverenlerimizin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine eBildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. e-Bildirge v.2
  uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabilir.
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  Bir Garip Smmm
  0
  0