Yanıtla: Orka SQL İnternet Aksiyonları Geliştirme Notları

  Rahmi İNEVİ
  Yönetici
   Version: v3.00037
   Tarih    :04/02/2022 – 12:00
   Zorunlu: EVET 
   * E-Vizite sorgulamada Onaylanmış kayıtların Puantaj bölümüne aktarılması.
   Aktarılması istenilen kayıtlar İşaretlendikten sonra (İZİN İSTİRAHAT (PUANTAJ) AKTAR) düğmesine basılır.
   Aktarılmış kayıtlar tekrar aktarılmaz.
   Kayıtlar Orka Bordro modülünde ki “İZİN İSTİRAHAT” bölümüne Onaysız olarak aktarılır. Toplu Onaylama ile İSTİRAHATLER Puantaj’a dönüştürülür.
   0
   0