Yanıtla: KURUMLAR VERGİSİ HK.

  ercan temel
  Katılımcı
   orka

   370-KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası

   ebyn

   365-KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası

   BEYANNAME GÖNDERİMDE Kod dan dolayı hata veriyor

   0
   0