Yanıtla: YENİDEN DEĞERLEME HK.

  Sinan ÇEKİÇ
  Katılımcı
   Sayın Soner Bey Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.

   Fakat, bu yeniden değerleme meselesi biraz karışık maalesef. Yeniden değerleme ile ilgili 2 ayrı durum var. Bir tanesi bir kereye mahsus yapılacak olan, ÜFE endekslemesine göre yapılıp beyanname verilerek devlete %2 vergi ödenerek yapılacak yeniden değerleme, Diğeri ise 31.12.2013 tarihine kadar vergi ödemeksizin sürekli her geçici vergi döneminde yapılacak olan  yeniden değerleme. Yeniden değerleme konusunda üç ayrı kanun çıkardılar. Bunlar VUK geçici 31, geçici 32 ve mükerrer 298. maddelerde yer alan düzenlemeler. Hepsi yeniden değerlemeye yönelik hükümler içeriyor. Geçici 31. madde de yer alan düzenlemenin 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulama süresi sona erdi.  Ama Geçici 32 ve mükerrer 298.  madde düzenlemeleri geçerliliğini koruyor.  Bu iki değerlemenin de hesaplama şekli oranı vb. farklı.  2022 takvim yılı içerisinde mükelleflerin VUK geçici 32 ve mükerrer 298. madde hükümleri dahilinde yeniden değerleme yapma imkanı var.  Mükellefler isterlerse yüzde 2 ödemeden doğrudan VUK mükerrer 298.  madde hükümlerinden yararlanarak 2022 yılının ilk ve izleyen geçici vergi dönemlerinde devamlı yeniden değerleme yapabilirler.  Sürekli yeniden değerleme olarak adlandırılan bu uygulamanın herhangi bir vergi maliyeti yok. Vergi ödemeksizin devamlı yeniden değerleme yapılabilecek.  Hatta bunun için 59 Numaralı Kurumlar Vergisi Sirküsü yayımlandı.  2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 olarak tespit edildi. Bu oranı kullanmak suretiyle vergi ödemeksizin beyanname vermeden yeniden değerleme yapabileceğiz.

   Diğer değerleme yöntemi olan  Geçici 32 madde hükümlerinden yararlanmak için değerleme hesabını Üfe endeksine göre yapıp beyanname verip yüzde 2 vergi ödemek zorunlu. Eğer yanlış anlamadıysam, Sanırım şuanda programda Enflasyon/Yeniden Değerleme bölümünde sadece 32. madde hükümlerine göre  endeksleme yapılarak hesaplama yapılabiliyor gibi gördüm.

   Vergi ödemeksizin ve beyanname vermeksizin sürekli yapılabilecek, en son açıklanan 33,63 oranına göre değerlemeyi programdan yapabiliyor muyuz acaba.

   0
   0