Yanıtla: Damga Vrg. Beyannamesi

  DURAN ADIYAMAN
  Katılımcı
   Sayın Mehmet Kasap
   DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46)
   “sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı ancak keyfiyetin bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiğine ilişkin 12, 32 ve 43 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklamalara yer verilmiştir.”

   “sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır.”

   0
   0