Asgari Ücretin 2020.90 Altına düşmesinde Agi'nin artırılması

 • Mesaj
  Soner Soysal
  Yönetici
   Sayın Kullanıcılarımız,

   Asgari Ücretin 2020.90 Altına düşmesinde Agi’nin artırılması (Eylül ve sonraki aylar için).

   Programda gerekli değişlikler yapıldı.

    

   MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

   “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M2-1.htm

    

   0
   0
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.