Bordro Tanımlarına yeni eklentiler

 • Mesaj
  Soner Soysal
  Yönetici
   Sayın Kullanıcılarımız,

   https://indir.orka.com.tr/dosyalar/7420_kanun.pdf

   C)- DİGER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
   İşverenler tarafından çalışanlara 1.000 Türk lirasına kadar yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri ödemesi gelir vergisinden istisna edilmekte, Bu ödeme prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
   7420 SK GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.
   (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.
   YÜRÜRLÜK TARİHİ: 09.11.2022

   Yemek Nakit için
   7420 SK MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
   “İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.”
   “19. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri.”
   YÜRÜRLÜK TARİHİ: 01.12.2022

   Gerekli değişiklikler yapıldı.

   Programı yeniledikten sonra Tanımlardan Bordro Tanımlarına girin. Standart Tanımları Yükle yapın.

   0
   0
  3 yanıt görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
  • Cevaplar
   mert kanber
   Katılımcı
    Soner Bey merhabalar ,  sizin bahsetmiş olduğunuz yeniliklerin içinde bir istisna var . Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerde Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerinde İstisnası

    bu istisnanın uygulamasında biz kendimiz girip profil tanımlaması mı yapacağız yoksa orka diğer kanun maddelerinde bir şablon oluşturduğu gibi buradada bir hazır şablon oluşturacak mı?

    0
    0
    Akın Karabulut
    Katılımcı
     This reply has been marked as private.
     0
     0
     Soner Soysal
     Yönetici
      Sayın Akın Karabulut,

       

      Deprem Yardımı (Vergisiz) gelir türümüz var. Bu gelir türünü kullanabilirsiniz.

      0
      0
     3 yanıt görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
     • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.